Кога в Солун е имало българската църковна община?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Кога в Солун е имало българската църковна община? Отговор ни дава известният историк Юра Константинова от Института по балканистика към БАН. Автор и съставител на две книги за Солун, които запълват съществени празнини в българската хуманитаристика, доц. Константинова припомня и нерадостната съдба на православните българи в Солун, които са подкрепяли Българската екзархия и ликвидирането на църковната община след началото на Междусъюзническата война през лятото на 1913 г., когато българската общност дава и своите мъченици.