Децата и вярата

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

С тях потърсихме отговори на въпроси като: Как възпитаваме децата на християнска вяра? Доколко БПЦ днес е адекватна на Христовия призив: „Оставете децата да дойдат при Мене!” – т.е. има ли развита система от неделни прицърковни училища, отстоява ли се въвеждането на предмета „Религия” като редовна дисциплина в училищата? Възможно ли е чрез децата самите родители да се приобщят към вярата? По тази тема сме подготвили и няколко материала, които илюстрират различни активности по отношение на възпитанието в ценностите на вярата. Два от тези материали са от България и те показват, как въпреки бариерите на институциите и безразличието на Светия синод, редови свещеници и миряни изпълняват своята мисия.