Довършването на зографията в българския параклис на Антарктида се нуждае от помощ

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Довършването на зографията в българския параклис на Антарктида трябва да стане национална кауза – призивът на художничката Ганка Павлова, която за съвсем краткия си престой в българската полярна база – едва един месец – не успя да изпише всички икони и трябва отново да замине за Антарктида, за да довърши работата си по украсата на параклиса.

Дарителски сметки  за довършването на зографията в българския параклис на Антарктида:

BGN – BG47UBBS78271010262308

USD – BG86UBBS78271110262301

EUR – BG50UBBS78271410262318

BIC – BNBGBGSD

Bank: United Bulgarian Bank

str. Sofia 5, Sofia, Bulgaria

SWFT: UBBSBGSF

Beneficient: Bulgarian Antarctic Institute

Sofia, Bulgaria

ACC: BG50UBBS78271410262318

(За довършване на православния параклис – Антарктида)

 За контакт с художничката Ганка Палвола:

телефон: 0887 276 257; 0884 673 635; 0887 941 830

e-mail: ganka_pav@yahoo.com

http://facebook.com/ganka.pavlova

ж.к. „Младост” 3 бл. 310, вх. 1, ап. 72