Манастирът край Караач теке край Варна

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Разказ за манастир в средновековна България с размерите на сегашната Рилска обител, в който се е намирал най-големият открит досега в Европа ранносредновековен скрипторий, т.е. място, където се пишат и преписват книги. Как е изглеждало това своеобразно средновековно книгоиздателство, ще научим от професор Казимир Попконстантинов от Великотърновския университет, посветил на изследването на тази стара българска обител повече от 12 години.