Срещу религиозните общности или в полза на обществото?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

„Прозрачност – да, но популизъм – не!” Разговор за това дали новите предложения за поправки в Закона за вероизповеданията са срещу религиозните общности или в полза на обществото.

„Нужно е повече прозрачност, отчетност и контрол при финансирането на религиозните институции в България” – смята един от вносителите на промените Филип Попов – депутат от „БСП-лява България” и допълва: „Защо всички юридически лица с нестопанска цел следва да дават финансов отчет, а вероизповеданията – не?”

А обвиненията срещу законопроекта като рожба на комунистическо мислене коментира така: „Комплекс по отношение на комунизма се появява тогава, когато липсват сериозни аргументи.”

Д-р Виктор Костов – правозащитник, гл. редактор на „Свобода за всеки” смята, че „законопроектът е опасен. Не може да се реши криминален или терористичен проблем с ограничаване на свободата. А регистрационният режим, който се предвижда, нарушава конституционното право на свобода на вероизповеданията. Законопроектът следва да се оттегли.”

За Любомир Младенов – директор на дирекция ”Вероизповедания” – МС (1997-2002) „Има нужда от промени в закона, но те не бива да са в ущърб на демократичното общество. Трябва политиците да се консултират повече с експерти.”

Ахмед Ахмедов – главен секретар на Главното мюфтийство подчерта, че „законопроектът е противоконституционен. Няма страна в ЕС с такива рестрикции. Ние адмирираме желанието за избистряне на финансирането на вероизповеданията, но поправките в закона са написани от хора, които не ги познават.”