Защо християнството отрича астрологията?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Астрологията освобождава човека от отговорност, тя е духовно ГМО – един разговор в началото на годината, провокиран от лавината астрологични прогнози за новата 2017-а, които предричат определени събития въз основа единствено на взаимното разположение на планетите и звездите като астрономически обекти. Ще чуете какво отговарят събеседниците на Горан Благоев - богослова доц. Екатерина Дамянова и астрофизика доц. Тодор Велчев, на въпроса защо христитиянството отрича астрологията, при все че раждането на Спасителя е свързано и с една звезда и нейните откриватели?

От разговора ще научите също защо астрологията не е наука и ни връща към времената на езичеството, защо в наши дни тя е все по-популярна и защо може да се определи като съвременен тип невежество, облечено в наукоподобни дрехи, както и защо тя е напълно несъвместима с християнството, което обаче си взаимодейства с астрономията – и в строго научен, и в богословски план.