Право на отговор: Клирът и тамплиерите

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Възползвайки се от законовото си право, той изложи своята позиция по темата, която разисквахме в предишното ни предаване.

"Много хора ме обвиняват и затова искам да заявя – никога не съм бил член на масонска организация, тамплиерски орден или друго тайно общество. Църквата – не само Западната, но и Източната не може да бъде част от тайна организация. Причината да говорим днес по тези въпроси е религиозният синкретизъм на някои ордени. Не е редно да има ритуали близки до православните, но считам че по-вярното действие към тези хора е диалога и приобщаването към Христовата вяра, а не отричането".

Гостът призна, че е присъствал на събития на Тамплиерския орден на Румен Ралчев и дори, че е канен да бъде капелан на ордена, но той е отказал.