Рождественски разказ в рисунки

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Една рождественска история, станала пет века след раждането на Сина Божий – разказана в рисунки от десетгодишната Василия Елезова.